Ofte stillede spørgsmål

Hvordan får jeg den nye sundhedsforsikring?

Du vil modtage et varslingsbrev ca. 3 måneder før hovedforfald. I brevet vil der stå, hvad forskellen på den nye og den gamle ordning er. Du bliver automatisk omtegnet til den nye forsikring. Du vil bevare din anciennitet. Ønsker du ikke at være omfattet af den nye forsikring, kan du opsige forsikringen skriftligt til sundhed-opsigelser@gjensidige.dk én måned til hovedforfald.

Ved ophør af aftalen bortfalder godkendt og/eller igangværende behandling. Undtagen hvis du overgår til anden tilsvarende forsikring uden ubrudt forsikringsforhold. Her dækkes godkendt undersøgelse og behandling i op til 3 måneder fra ophør af aftalen.

Hvordan får jeg hjælp til undersøgelse og behandling af en skade eller sygdom?

Du anmelder hurtigt og let dit behov for undersøgelse og behandling her på siden (øverst i højre hjørne under ”anmeld skade”), eller du kan ringe på tlf. 70 10 90 09 – så udfylder én af Gjensidiges sundhedsfaglige rådgivere anmeldelsen sammen med dig.

Hvor lang tid går der, før jeg får svar på min anmeldelse?

Din anmeldelse bliver altid behandlet inden for 1-2 arbejdsdage – fra Gjensidige har modtaget den. Herefter modtager du skriftligt svar på dit videre forløb. Svaret kan du finde i Gjensidiges selvbetjeningsunivers på deres hjemmeside ved at logge ind på “Min side”.

Jeg er ansat i fleks- eller skånejob – kan jeg også købe en sundhedsforsikring?

Ja. Alle kan købe en sundhedsforsikring hos Gjensidige Forsikring. Du skal ikke aflevere helbredsoplysninger, når du tilmelder dig.

Jeg har en gammel skade, som generer mig igen. Kan jeg få behandling for den?

Ja, når du har haft forsikringen i 6 måneder, vil en gammel skade (som er dækningsberettiget) være dækket, også kaldet 6 måneders karens på eksisterende lidelser. Din sundhedsforsikring dækker dog ikke igangværende eller planlagte undersøgelser og behandlinger fra før din tilmelding.

Skal jeg selv lægge penge ud for behandlinger?

Bliver du behandlet inden for Gjensidiges netværk af privathospitaler og -klinikker samt professionelle behandlere, klarer Gjensidige automatisk betalingen. Ønsker du at blive behandlet uden for netværket, kan du opleve, at du selv skal lægge ud for dine behandlinger, og at Gjensidige måske ikke dækker alle udgifter i forbindelse med dine behandlinger. Det gør sig fx gældende ved osteopati, hvor Gjensidige dækker behandling med 500 kr. pr. behandling uden for netværk. Refusion søges på “Min side” på gjensidige.dk. Du kan kun få refunderet udgifter til undersøgelser og behandlinger godkendt af Gjensidige Forsikring.

Skal skaden være sket i arbejdstiden?

Nej. Din sundhedsforsikring dækker skader og sygdomme opstået i både arbejdstid og fritid.

Kan min ægtefælle/samlever/børn også købe en sundhedsforsikring uanset alder?

Når du har en sundhedsforsikring hos Gjensidige, kan din ægtefælle/samlever tegne en privat behandlingsforsikring, indtil vedkommende fylder 70 år.

Er både du og din ægtefælle/samlever dækket af en forsikring hos Gjensidige, er alle jeres børn under 21 år automatisk medforsikret uden ekstra beregning. Du kan også forsikre dine børn under 21 år, selvom din ægtefælle/samlever ikke er dækket. Se www.kommunesundhed.dk for priser.

Bestil din sundhedsforsikring

Mine børn fra tidligere forhold bor ikke hos mig. Er de dækket, hvis både jeg og min nuværende ægtefælle/samlever er omfattet af en forsikring hos GJENSIDIGE Forsikring?

Ja. Er både du og din nuværende ægtefælle/samlever omfattet af en forsikring hos Gjensidige Forsikring, er alle jeres børn under 21 år medforsikret uden ekstra beregning – uanset deres bopæl.

Skal jeg til min egen læge, inden jeg kan blive behandlet?

I de fleste tilfælde skal du have en henvisning fra din praktiserende læge. Henvisningen skal du bruge, når du anmelder en skade. Du kan læse mere i Gjensidiges forsikringsbetingelser om i hvilke tilfælde, de kræver en lægehenvisning. Det er dog ikke alle behandlingsformer, som kræver en lægehenvisning. Når en lægehenvisning ikke er påkrævet, kan du blot anmelde skaden.

Dækker sundhedsforsikringen kun, hvis det offentlige ikke har tid?

Nej. Din sundhedsforsikring er uafhængig af ventelisterne i det offentlige. Derfor vil du også opleve et hurtigere behandlingsforløb, da du altid jf. de gældende forsikringsbetingelser tilbydes undersøgelse og behandling på et privathospital eller hos en privat behandler. 

Kan jeg skifte behandler, hvis jeg ikke er tilfreds?

Det er meget vigtigt, at forholdet mellem patient og læge/behandler er godt, og at du altid føler dig i trygge hænder. Har du derfor i dit behandlingsforløb behov for at skifte til en anden behandler, skal du hurtigst muligt kontakte Gjensidiges Sundhedscenter på tlf. 70 10 90 09.

Hvordan kan jeg opsige min sundhedsforsikring?

Du kan altid opsige din sundhedsforsikring til udgangen af den fakturerede periode – dog senest 30 dage inden udløb af perioden.

Hvilke Muligheder har jeg online?

Du har en lang række af muligheder – se dine muligheder her.

OM OS

Vi har mere end 30 års erfaring inden for rådgivning omkring forsikring, og vores mål er at sikre offentligt ansatte adgang til Danmarks bedste sundhedsforsikring.

I SAMARBEJDE MED GJENSIDIGE

Vi samarbejder med Gjensidige Forsikring, der er Danmarks førende og mest innovative udbyder af sundhedsforsikringer. Det sikrer dig tryghed i en travl og hektisk hverdag.

KONTAKTOPLYSNINGER

Sundhedsagenturet ApS
Stengårdsvej 21
4340 Tølløse
+45 88 62 63 62

CVR: 37367907